Torbjørn Mork

Denne siden viser opplysninger om Torbjørn Mork fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torbjørn Mork
NSD id-nummer: 7
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Helsedirektør 1972
1980 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 220 Helsedirektør 1972
1980 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Helsedirektør 1978
1980 Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika Rådgivende organ Leder Av departement 220 Helsedirektør 1974
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Helsedirektør 1972 1980
1981 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Helsedirektør 1972
1981 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 220 Helsedirektør 1972
1981 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Helsedirektør 1978
1981 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Leder Av departement 220 Helsedirektør 1974
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1972 1982
1982 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1983 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Helsedirektør 1972
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Helsedirektør 1972 1983
1983 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 220 Helsedirektør 1972
1984 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 220 Helsedirektør 1972
1984 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 220 Helsedirektør 1984
1984 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 220 Helsedirektør 1972
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Helsedirektør 1972 1984
1985 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1972 1985
1985 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Helsedirektør 1984
1985 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1986 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Helsedirektør 1984
1986 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1986
1987 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Helsedirektør 1984
1987 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1986
1988 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Helsedirektør 1984 1988
1988 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1988
1989 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1972 1989
1989 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1988
1990 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Leder Av departement 301 Helsedirektør 1974 1990
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1988
1991 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1988
1992 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 301 Helsedirektør 1972
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Helsedirektør 1988