Olav Bratlie

Denne siden viser opplysninger om Olav Bratlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Bratlie
NSD id-nummer: 70
Fødselsår: 1910
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Forbundsformann 1972
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Forbundsformann 1972
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Pensjonist 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Pensjonist 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Pensjonist 1981