Tore E. Hansen

Denne siden viser opplysninger om Tore E. Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore E. Hansen
NSD id-nummer: 700
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Øverby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Studieinstruktør 1977 1980
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 502 Studieinstruktør 1980 1980
1980 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1980 1980
1982 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1980 1982
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1982
1983 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1982
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 502 Studieinstruktør 1982