Jone Vadla

Denne siden viser opplysninger om Jone Vadla fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jone Vadla
NSD id-nummer: 7028
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens korn- og kraftforråd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1103 Administrerende Direktør 1969 1980
1982 Statens korn- og kraftforråd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1103 Direktør 1970 1982
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1103 Adm. Direktør 1982
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1103 Adm. Direktør 1982
1984 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1984
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1103 Adm. Direktør 1982
1985 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Adm. Direktør 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1103 Adm. Direktør 1982 1986