John Ringen

Denne siden viser opplysninger om John Ringen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Ringen
NSD id-nummer: 7059
Fødselsår: 1912
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Pensjonist 1980
1980 Landbrukets filmråd Rådgivende organ Leder 301 Pensjonist 1968
1980 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Pensjonist 1980 1980
1980 Beredskapsutvalget for jordbruket Andre oppgaver Leder 301 Pensjonist 1973
1984 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksdir 1979
1985 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksdir 1979
1985 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksdir 1980
1986 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksdir 1980
1987 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksd 1980
1988 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Fhv. Landbruksd 1980