Per Anders Stalheim

Denne siden viser opplysninger om Per Anders Stalheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Anders Stalheim
NSD id-nummer: 7068
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1980 1980
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1981 1981
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 0 Avdelingsleder 1980 1982
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1983
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1981
1984 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1983
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1980 1984
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1981
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1983
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1980 1985
1985 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1983
1986 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1986 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1986 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1984 1986
1986 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1987 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1987 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1988 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1988 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1989 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1989 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1983 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1990 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1991 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1987
1991 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1990
1991 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1992 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1987
1992 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992
1993 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1994 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1994 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1995 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1995 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991 1995
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1996 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1992 1997
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990