Randi Wilhelmsen

Denne siden viser opplysninger om Randi Wilhelmsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Wilhelmsen
NSD id-nummer: 7080
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1978 1980
1980 Takstutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem 0 Byråsjef
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1981 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 0 Byråsjef 1981 1981
1981 Takstutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem 0 Byråsjef
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1978 1982
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1984
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1985 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1984
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Byråsjef 1981 1985
1986 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1984
1987 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1988 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1989 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1987
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991
1991 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1992 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992