Oskar Hegge

Denne siden viser opplysninger om Oskar Hegge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oskar Hegge
NSD id-nummer: 7084
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem 217 Avdelingssjef 1963
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 217 Avdelingssjef 1975
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingssjef 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 217 Avdelingssjef 1975
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingssjef 1981
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingssjef 1981
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingssjef 1981
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingssjef 1981