Gabriella C. Ni Dånmark

Denne siden viser opplysninger om Gabriella C. Ni Dånmark fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gabriella C. Ni Dånmark
NSD id-nummer: 7089
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1980 1980
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Konsulent
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Konsulent
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1980 1982
1982 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1982 1982
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 213 Konsulent 1980 1984
1984 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Konsulent 1982 1984
1989 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Prosjektleder 1989
1990 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 213 Utredningsleder 1989
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1991 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Utredningsleder 1990
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Avdelingsdirekt 1996
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 213 Avdelingsdirekt 1996
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 213 Avdelingsdirekt 1996