Kristoffer Jahren

Denne siden viser opplysninger om Kristoffer Jahren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristoffer Jahren
NSD id-nummer: 710
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980 1980
1983 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980
1984 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980
1985 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980
1986 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980
1987 Styret for Elton skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 529 Skolesjef 1980