Mathis N. Eira

Denne siden viser opplysninger om Mathis N. Eira fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mathis N. Eira
NSD id-nummer: 7132
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 1979 1980
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1982
1984 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1985 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1986 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1987 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1988 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1989 Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2021 Reineier 1979
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2021 Reineier 1989
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2021 Reineier 1989
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2021 Reineier 1989
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2021 Reineier 1989