Arnor Njøs

Denne siden viser opplysninger om Arnor Njøs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnor Njøs
NSD id-nummer: 7144
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Professor 1977 1982
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1985
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1984
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1985 1986
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1977 1986
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1984
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 214 Professor 1986
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1984
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 214 Professor 1986
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1984
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 214 Professor 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 214 Professor 1986
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1990
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 214 Direktør 1986
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1990
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Adm. Direktør 1986 1991
1995 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 214 Adm. Direktør 1995
1996 Flomtiltaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 214 Adm. Direktør 1995