Conrad Bonnevie-Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Conrad Bonnevie-Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Conrad Bonnevie-Svendsen
NSD id-nummer: 7151
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Nestleder 301 Direktør 1972
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977
1980 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Direktør 1975
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Direktør
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1977
1981 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Direktør
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1973 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982