Leif Krosshaug

Denne siden viser opplysninger om Leif Krosshaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Krosshaug
NSD id-nummer: 7152
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1978
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1986
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 806 Konsulent 1986
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 806 Naturforvalter 1986
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 806 Naturforvalter 1986