Helge H. Vikan

Denne siden viser opplysninger om Helge H. Vikan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge H. Vikan
NSD id-nummer: 7153
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 1601 Direktør 1977 1981
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1981 1981
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1985
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1985
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1985
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1985
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Direktør 1988