Bjørg Leret Grøstad

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Leret Grøstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Leret Grøstad
NSD id-nummer: 7156
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 624 Bonde 1978
1986 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Herredsagronom 1986
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Herredsagronom
1987 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Herredsagronom
1988 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Herredsagronom
1989 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesagronom 1989
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Fylkesagronom
1990 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesagronom 1989
1990 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Fylkesagronom
1991 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesagronom 1989
1991 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Fylkesagronom
1992 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesagronom 1989 1992
1992 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 624 Fylkesagronom