Ove Munthe-Kaas

Denne siden viser opplysninger om Ove Munthe-Kaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Munthe-Kaas
NSD id-nummer: 7160
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 0 Nestformann
1980 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Nestformann
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Nestformann
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 536 Skogeier 1981 1981
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 536 Nestformann
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 0 Bonde