Arnt Astrup

Denne siden viser opplysninger om Arnt Astrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnt Astrup
NSD id-nummer: 7163
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 121 Forstkandidat
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 121 Forstkandidat 1981 1981
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 121 Forstkandidat 1982 1982
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 121 Forstkandidat 1982
1984 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 121 Forstkandidat 1983
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 121 Forstkandidat 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 121 Forstkandidat 1983 1985
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 121 Forstkandidat 1983 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 121 Forstkandidat 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 121 Forstkandidat 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 121 Forstkandidat 1990