Knut Eitrheim

Denne siden viser opplysninger om Knut Eitrheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Eitrheim
NSD id-nummer: 7174
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1981 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Underdirekt 1970
1982 Utvalg for å revidere almenningslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Pensjonist 1982
1984 Utvalg for å revidere almenningslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Pensjonist 1982
1985 Utvalg for å revidere almenningslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Pensjonist 1982