Stein Magnesen

Denne siden viser opplysninger om Stein Magnesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Magnesen
NSD id-nummer: 7199
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Forsker
1980 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1201 Forsker
1981 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1201 Forsker