Asbjørn Næss

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Næss
NSD id-nummer: 7200
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Leder 234 Fylkesskogmester 1979
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Leder 234 Fylkesskogmester 1979
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fylkesskogmester 1982
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Leder Av departement 234 Fylkesskogmester 1979 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fylkesskogmester 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Statskonsulent 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Statskonsulent 1982
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Statskonsulent 1982