Finn Grøholt

Denne siden viser opplysninger om Finn Grøholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Grøholt
NSD id-nummer: 7201
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 536 Seksjonssjef 1977
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 536 Seksjonssjef 1977
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 536 Seksjonssjef 1977 1982