Marius Hofgaard

Denne siden viser opplysninger om Marius Hofgaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marius Hofgaard
NSD id-nummer: 7202
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 501 Fylkeslege 1973
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 501 Fylkeslege 1981 1981
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 501 Fylkeslege 1973
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 501 Fylkeslege 1973 1982
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 501 Fylkeslege 1981
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 501 Fylkeslege 1981
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 501 Fylkeslege 1981