Rigmor Lukerstuen

Denne siden viser opplysninger om Rigmor Lukerstuen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rigmor Lukerstuen
NSD id-nummer: 7204
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 402 Arbeidsformidler
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 402 Arbeidsformidler
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 402 Arbeidsformidler 1979 1982