Arne Bostad

Denne siden viser opplysninger om Arne Bostad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Bostad
NSD id-nummer: 7207
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 214
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 214
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 214 Skogtekniker 1982