Ann Norderhaug

Denne siden viser opplysninger om Ann Norderhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ann Norderhaug
NSD id-nummer: 7237
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem 722 Fil.Cand. 1977
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem 722 Fil.Cand. 1977
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 722 Biolog 1986
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 722 Biolog 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 722 Biolog 1986
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 722 Biolog 1986
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 722 Biolog 1986