Jacob Fjelddalen

Denne siden viser opplysninger om Jacob Fjelddalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jacob Fjelddalen
NSD id-nummer: 7239
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Administrerende Direktør 1969 1981
1980 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Administrerende Direktør 1968
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Administrerende Direktør 1969 1981
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Administrerende Direktør 1968
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 214 Direktør 1985