Trygve D. Rygg

Denne siden viser opplysninger om Trygve D. Rygg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve D. Rygg
NSD id-nummer: 7246
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Fung. Statsentomolog
1980 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Fung. Statsentomolog 1977
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Fung. Statsentomolog 1977