Reidar G. Birkeland

Denne siden viser opplysninger om Reidar G. Birkeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar G. Birkeland
NSD id-nummer: 7250
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Dosent
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Dosent 1980 1980
1981 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Dosent
1983 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Dosent 1976 1984
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Dosent 1982 1985
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Dosent 1976 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1982 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Professor 1982 1986
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Professor 1972 1986