Stein Rukin

Denne siden viser opplysninger om Stein Rukin fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Rukin
NSD id-nummer: 7258
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Advokat 1979
1981 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Advokat 1979
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1981 1981
1983 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1979 1983
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1981