Olav Gladhaug

Denne siden viser opplysninger om Olav Gladhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Gladhaug
NSD id-nummer: 7270
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektør
1980 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Veterinærinspektør 1975
1981 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektør
1981 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Veterinærinspektør 1975
1983 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1974 1983
1984 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1984
1985 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1983
1986 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1974 1987
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1983
1987 Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspek 1974 1987
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspek 1983 1987