Trygve Grøndalen

Denne siden viser opplysninger om Trygve Grøndalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Grøndalen
NSD id-nummer: 7274
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 228 Spesialveterinær 1976
1981 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 228 Spesialveterinær Dr.M 1981 1981
1981 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 228 Spesialveterinær 1976
1984 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 228 Spesialveterinær 1981
1985 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 228 Spesialveterinær 1981
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 228 Spesialveterinær 1981 1986