Nils Ek

Denne siden viser opplysninger om Nils Ek fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Ek
NSD id-nummer: 7276
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 213 Førsteamanuensis 1980 1980
1983 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Førsteamanuensis 1980 1984
1984 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Førsteamanuensis 1980 1984
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensis 1986
1987 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensi 1986
1988 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensi 1986
1989 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensi 1986
1990 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensis 1986
1991 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensi 1986
1992 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Leder Av departement 213 Førsteamanuensi 1986