Roar Gudding

Denne siden viser opplysninger om Roar Gudding fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Gudding
NSD id-nummer: 7292
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis
1981 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensis
1983 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsveterinæ 1976 1984
1984 Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsveterinæ 1976 1984
1985 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1985
1986 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1985
1986 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overveterinær 1984
1987 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1985
1988 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Overveterinær 1985
1997 Zoonoserådet Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995