Per A. Hveem

Denne siden viser opplysninger om Per A. Hveem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per A. Hveem
NSD id-nummer: 7341
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 528 Bonde 1975
1981 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 528 Bonde 1975