Hellik Granstuen

Denne siden viser opplysninger om Hellik Granstuen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hellik Granstuen
NSD id-nummer: 7363
Fødselsår: 1913
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 220 Byråsjef 1978
1980 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 220 Byråsjef
1981 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Byråsjef 1981 1981
1981 Samordningsutvalg for organisert beitebruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 220 Byråsjef 1978
1981 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem 220 Byråsjef
1981 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1981 1981
1981 Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Byråsjef 1981 1981