Tor M. Bratberg

Denne siden viser opplysninger om Tor M. Bratberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor M. Bratberg
NSD id-nummer: 7418
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsutvalget for jordbruket Andre oppgaver Vanlig medlem 401 Fylkeslandbrukssjef 1973
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 414 Fylkeslandbrukssjef 1980 1980
1981 Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fylkeslandbrukssjef 1981 1981
1982 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Fylkeslandbrukss 1982
1983 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 414 Fylkeslandbrukssj 1982
1984 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 414 Fylkeslandbrukssj 1982 1984
1984 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 414 Fylkeslandbrukssj 1982
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Fylkeslandbrukssj 1986
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 414 Fylkeslandbrukssj 1982 1986
1987 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Fylkeslandbruks 1986
1988 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Fylkeslandbruks 1986
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 414 Fylkeslandbruks 1982 1990
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 414 Fylkeslandbruks 1982 1992