Per Filseth

Denne siden viser opplysninger om Per Filseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Filseth
NSD id-nummer: 7462
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av distriktsveterinærordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer 219
1980 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærinspektør 1977 1981
1981 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærinspektør 1977 1981
1982 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærinspekt 1977 1982
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærinspektø 1977 1986
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Veterinærinspek 1977 1987