Nils Aasheim

Denne siden viser opplysninger om Nils Aasheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Aasheim
NSD id-nummer: 752
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Kjelle videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor
1981 Styret for Kjelle videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor
1983 Styret for Kjelle videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1980
1984 Styret for Kjelle videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1980
1985 Styret for Kjelle videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1980
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1988
1996 Styret for Høgskolen i Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1994
1997 Styret for Høgskolen i Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 221 Lektor 1994