Ole R. J. Iversen

Denne siden viser opplysninger om Ole R. J. Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole R. J. Iversen
NSD id-nummer: 7522
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 301 Kommandør Ii 1980 1980
1980 Nord-Norgebaneutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør Ii 1980 1980
1980 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 1980 1980
1983 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør I 1980
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør I 1983
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør I 1983
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør I 1983
1986 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør Ii 1986
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør Ii 1983
1987 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør Ii 1986
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør Ii 1983
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1987
1988 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør 1986
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 301 Kommandør 1983
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1987
1989 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør 1986
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1983
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1987
1990 Beredskapsrådet for kraftforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommandør 1986
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1983
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1987
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1983
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Kommandør 1987