Olav S. Nedenes

Denne siden viser opplysninger om Olav S. Nedenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav S. Nedenes
NSD id-nummer: 7527
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Direktør 1978
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Assisterende Direktør 1981 1981
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder 301 Assisterende Direktør 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Direktør 1978
1983 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ass. Direktør 1974 1983
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Assisterende Dire 1981