Nils Petter Wedege

Denne siden viser opplysninger om Nils Petter Wedege fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Petter Wedege
NSD id-nummer: 7534
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1978 1980
1982 Oljevernrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirektø 1982 1982
1982 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektø 1982 1982
1983 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1983 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1982
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1984 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1982
1984 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1984
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1984
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1983
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1984
1987 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1983
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1984
1989 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1989
1989 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1990 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Direktør 1989
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1991 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1991
1991 Flystøykommisjonen Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ass. Direktør 1989
1992 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1991
1993 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1991
1994 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass Direktør 1991 1994
1995 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1995
1995 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1995
1996 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1995
1996 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1995
1997 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Direktør 1995
1997 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Direktør 1995
1997 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1991 1997