Jens Mathiassen

Denne siden viser opplysninger om Jens Mathiassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Mathiassen
NSD id-nummer: 7543
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Flymekaniker 1980 1980
1981 Flyvedlikeholdsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Formann 1981 1981