Torgrim Elsrud

Denne siden viser opplysninger om Torgrim Elsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torgrim Elsrud
NSD id-nummer: 7593
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Verkstedsarbeider
1981 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Verkstedsarbeider
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 217 Nestformann 1986
1987 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 217 Nestformann 1986
1988 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Nestformann 1988
1989 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Nestformann 1988
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Nestformann 1988 1990