Leif Thue

Denne siden viser opplysninger om Leif Thue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Thue
NSD id-nummer: 7618
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 123 Nestformann
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 123 Nestformann 1980
1981 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 123 Nestformann
1984 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 123 Forbundsformann 1984
1985 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 123 Forbundsformann 1984
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 123 Forbundsformann 1978 1986
1986 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 123 Forbundsformann 1984
1987 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 123 Forbundsformann 1984
1988 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 123 Forbundsformann 1988
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 123 Forbundsformann 1984 1988
1989 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 123 Forbundsformann 1988
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 123 Forbundsleder 1988 1990
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 123 Forbundsleder 1984 1990