Lillian Krokan

Denne siden viser opplysninger om Lillian Krokan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lillian Krokan
NSD id-nummer: 7660
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Konsulent 1980 1980
1980 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Telefullmektig 1974
1981 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Konsulent 1981 1981
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 604 Forbundsformann 1981 1981
1981 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Telefullmektig 1974
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Konsulent 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektør 1984
1985 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 604 Personaldirektør 1976 1985
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektør 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1986
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 604 Personaldirektør 1986
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektø 1984
1987 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1987 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986
1988 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986
1988 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986
1989 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Personaldirektø 1989
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986 1989
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 604 Personaldirektø 1986 1990
1990 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Personaldirektø 1989
1991 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Personaldirektø 1989
1992 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Avdelingssjef 1989
1992 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Avdelingssjef 1992
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 604 Avdelingssjef 1986 1992
1993 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Avdelingssjef 1992
1994 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 604 Avdelingssjef 1986 1994
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Avdelingssjef 1994
1994 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Avdelingssjef 1992
1995 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 604 Avdelingssjef 1994
1995 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Avdelingssjef 1992
1996 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Pensjonist 1994
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Pensjonist 1994 1997