Andreas Nordli

Denne siden viser opplysninger om Andreas Nordli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Andreas Nordli
NSD id-nummer: 7686
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem 0 Forbundssekretær
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem 0 Forbundssekretær
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 627 Forbundssekretær 1979 1983