Anne Margrete Nyerrød

Denne siden viser opplysninger om Anne Margrete Nyerrød fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Margrete Nyerrød
NSD id-nummer: 7708
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 236 Student 1979
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 236 Student 1979
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 236 1981 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1981
1986 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Inspektør 1986
1987 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Inspektør 1986
1987 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Inspektør 1987
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 918 Inspektør 1987
1988 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Inspektør 1986
1988 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Inspektør 1987
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 918 Inspektør 1987
1989 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 918 Inspektør 1986
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Inspektør 1987
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 918 Inspektør 1987
1990 Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 918 Lektor 1990
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Lektor 1987
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 918 Lektor 1987
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Lektor 1987
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 918 Lektor 1987
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 903 Ass Undervisni 1994
1995 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 903 Ass. Undervisni 1994
1996 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 903 Ass. Undervisni 1994
1997 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 903 Ass. Undervisni 1994