Tore Hovland

Denne siden viser opplysninger om Tore Hovland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Hovland
NSD id-nummer: 7714
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør
1981 Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør
1982 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør 1982 1982
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør 1982
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør 1982
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør 1982
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Restauratør 1982