Svein Aasmundstad

Denne siden viser opplysninger om Svein Aasmundstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Aasmundstad
NSD id-nummer: 7740
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens trafikksikkerhetsutvalg Leder I statsråd 501 Statssekretær 1979
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 501 Fylkesrådmann 1979
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Fylkesrådmann 1981 1981
1981 Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 501 Fylkesrådmann 1981 1981
1981 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 501 Fylkesrådmann 1979
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Leder I statsråd 501 Fylkesrådmann 1985
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Leder I statsråd 501 Fylkesrådmann 1985
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1987
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Kredittilsynsdi 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Kredittilsynsdi 1987
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Kredittilsynsdi 1987